DURACIÓN: 12 Horas

DESTINATARIOS: Residentes de Fromación Sanitaria Especializada

DURACIÓN: 10 Horas

DESTINATARIOS: Residentes de Fromación Sanitaria Especializada